เรียวกังในเมืองเกียวโต ฮิราชิน

แนะนำภายในอาคารพี่พัก

แนะนำภายในอาคารพี่พัก ด้านนอก ล้อบบี้ บริเวณทางเดิน ห้องพัก ห้องอาบน้ำรวมขนาดใหญ่ ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องโถงขนาดใหญ่ สวนญี่ปุ่น

ด้านนอก

ด้านนอก

ด้านนอกใช้กระเบื้องลายอิจิมอนจิ ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศของเมืองเกียวโต

กลับไปสู่ด้านบน

ล้อบบี้

ล้อบบี้

ด้านหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับทำด้วยฉากโคชิ ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น

ล้อบบี้

ใช้วัสดุจากไม้ธรรมชาติ และใช้ไม้ไผ่สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น
ที่ล้อบบี้มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายหรือไวไฟฟรี


ล้อบบี้

มีคอมพิวเตอร์บริการฟรี 2 เครื่อง
(สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายหรือ Wi-Fi ภายในอาคารที่พักฟรี โปรดสอบถามที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ)

กลับไปสู่ด้านบน

บริเวณทางเดิน

บริเวณทางเดิน

ปูด้วยกระเบื้องลายหินซึ่งให้บรรยากาศที่เงียบสงบ

กลับไปสู่ด้านบน

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพักแบบญี่ปุ่นที่กว้างขวางมากกว่า 10 ผืนเสื่อทาทามิ* หรือประมาณ 18.2 ตารางเมตร
*ขนาดของผืนเสื่อทาทามิประมาณ 0.955m×1.910m
(สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายหรือ Wi-Fi ภายในอาคารที่พักฟรี โปรดสอบถามที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ)

กลับไปสู่ด้านบน

ห้องอาบน้ำรวมขนาดใหญ่

ห้องอาบน้ำรวมขนาดใหญ่

ห้องอาบน้ำรวมขนาดใหญ่ที่สามารถแช่น้ำร้อนพักผ่อนได้อย่างสบาย

กลับไปสู่ด้านบน

ห้องโถงขนาดใหญ่

ห้องโถงขนาดใหญ่

ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประมาณ 120 ผืนเสื่อทาทามิ* หรือประมาณ 218.4 ตารางเมตร
*ขนาดของผืนเสื่อทาทามิประมาณ 0.955m×1.910m
สามารถจุคนได้มากถึง 150 คน

ห้องโถงขนาดใหญ่

ที่นั่งเป็นแบบเก้าอี้สามารถทานอาหารได้

ห้องโถงขนาดใหญ่

ที่นั่งเป็นแบบเก้าอี้สามารถจัดประชุมได้

กลับไปสู่ด้านบน

ห้องโถงขนาดใหญ่ สวนญี่ปุ่น

ห้องโถงขนาดใหญ่ สวนญี่ปุ่น

ห้องโถงขนาดใหญ่พร้อมสวนญี่ปุ่น
ต้นไม้ที่โดดเด่นด้วยใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมด้วยทรายขาวซึ่งเขียนเป็นตัวคันจิอ่านว่าโคโคโระ หรือที่แปลว่าหัวใจในภาษาไทย พร้อมด้วยการไหลของลำธารและหิน 7 ก้อนซึ่งแสดงถึงเทพเจ้าแห่งความสุขทั้งเจ็ดในสวนหินแบบญี่ปุ่น

กลับไปสู่ด้านบน

ยืนยันการจองและการยกเลิกการจอง | แผนผังเว็บไซด์