โปรแกรมฮิราชิน ไมโกะ/อาหารกลางวัน・อาหารค่ำ

การคมนาคมและการเดินทาง

จากสนามบินนานาชาติคันไซ ・สนามบินนานาชาติโอซาก้า

จากสนามบินนานาชาติคันไซ ・สนามบินนานาชาติโอซาก้า

จากสนามบินนานาชาติคันไซ

〇 รถไฟด่วน JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ฮารุกะ เส้นทางแนะนำ

จากสนามบินนานาชาติคันไซ เดินถึงสถานีรถไฟสนามบินคันไซ ใช้เวลา 1 นาที
แล้วนั่งรถไฟด่วนสาย JR ลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรส ฮารุกะถึงสถานีเกียวโต 4 สถานี
3,490 เยน ใช้เวลาประมาณ 75 นาที

〇 แรพพิด + รถไฟสาย JR

จากสนามบินนานาชาติคันไซ เดินถึงสถานีรถไฟสนามบินคันไซ ใช้เวลา 1 นาที แล้วนั่งรถไฟด่วน นันไก แรพพิด ลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรส ถึงสถานีชินอิมามิยะ 6 สถานี。
จากสถานีชินอิมามิยะ นั่งรถด่วนสาย JR คันคู คันที่มุ่งหน้าไปยังเทนโนจิ ถึงสถานีโอซาก้า 3 สถานี
จากโอซาก้า นั่งรถไฟด่วน JR ลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรส สายโทไกโด คันที่มุ่งหน้าไปยังยาสุ ถึงสถานีเกียวโต 3 สถานี
2,280 เยน ใช้เวลาประมาณ 106 นาที

〇 รถบัส

จากสนามบินนานาชาติคันไซ เดินถึงป้ายรถบัสสนามบินนานาชาติคันไซ ใช้เวลา 1 นาที
แล้วนั่งรถบัสถึงโอซาก้า เอกิมาเอะ (ป้ายฮันคิว อุเมะดะ)
จากป้ายรถบัส เดินประมาณ 7 นาทีถึงสถานี JR โอซาก้า
จากสถานี JR โอซาก้า นั่งรถไฟด่วน JR ลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรส สายโทไกโดคันที่มุ่งหน้าไปยังยาสุ ถึงสถานีเกียวโต 3 สถานี
1,840 เยน ใช้เวลาประมาณ 106 นาที

จากสถานีสนามบินนานาชาติโอซาก้า

〇 รถบัสเส้นทางแนะนำ

จากสนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) เดินใช้เวลา 1 นาทีถึงป้ายรถบัสสนามบินโอซาก้า แล้วนั่งรถบัสไปสถานีเกียวโต
1,280 เยน ใช้เวลาประมาณ 75 นาที

〇 โอซาก้า โมโนเรล

จากสนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) เดินใช้เวลา 1 นาที ถึงสถานีโมโนเรลสนามบินโอซาก้า
แล้วนั่งโมโนเรล คันที่มุ่งหน้าไปทางคาโดะมาชิ ถึงโฮะตารุกะอิเคะ 1 สถานี
จากสถานีโฮะตารุกะอิเคะ นั่งรถไฟด่วนสายหลักฮันคิว ทาคาระซึกะ ถึงสถานีอุเมะดะ 3 สถานี
จากอุเมะดะ เดินใช้เวลา 3 นาที ถึงสถานี JR โอซาก้า
แล้วนั่งรถด่วน JR ลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรสถึงสถานีเกียวโต 2 สถานี
2,100 เยน ใช้เวลาประมาณ 70 นาที

กลับไปสู่ด้านบน

เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ・สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ

เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ・สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ

จากสนามบินนานาชาตินาริตะ

〇 รถไฟชิงกันเซ็ง

จากสนามบินนานาชาตินาริตะ เดินใช้เวลา 2 นาทีถึงสถานีแอร์พอร์ต บิลดิ้ง 2
แล้วนั่งรถบัส (ระบบเรียก) ถึงสถานีโตเกียว
จากสถานีโตเกียว นั่งรถไฟชิงกันเซ็ง สายโนโซมิ ถึงสถานีเกียวโต 4 สถานี
16,250 เยน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงบนรถไฟชิงกันเซ็น รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด 4 ชั่วโมง

〇 รถบัส

จากสนามบินนานาชาตินาริตะ เดินใช้เวลา 2 นาทีถึงป้ายรถบัสแอร์พอร์ต บิลดิ้ง 1
แล้วนั่งรถบัสความเร็วสูงถึงสถานีเกียวโต
8,500 เยน ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง

สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ

〇 เดินทางโดยรถไฟ

นั่งรถไฟสายเคคิว ลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรส จากสถานีอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศในสนามบินนานาชาติฮาเนดะ

ลงรถไฟที่สถานีชินากะวะ ใช้เวลาประมาณ 13 นาที

เปลี่ยนรถไฟชิงกันเซ็ง สายโนโซมิ แล้วลงรถที่สถานีเกียวโต จากสถานีชินากะวะ 3 สถานี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 14 นาที ค่าตั๋ว 13,520 เยน ถึงเกียวโตใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง

กลับไปสู่ด้านบน

จากสถานีเกียวโต

จากสถานีเกียวโต

จากสถานี JR เกียวโต นั่งรถไฟใต้ดิน 4 นาที ถึง "สถานีชิโจ" แล้วเดินต่ออีก 3 นาที
หรือเดินจาก "สถานีคาระสึมะ" สถานีรถไฟสายเอกชนฮันคิว ก็ใช้เวลา 3 นาที เช่นเดียวกัน

กลับไปสู่ด้านบน

ยืนยันการจองและการยกเลิกการจอง | แผนผังเว็บไซด์